Hrvoje Macanović

(Arbanasi kraj Zadra, 01.06.1904.- Mali Lošinj, 04.01.1980.)

Hrvoje Macanović bio je prvi hrvatski profesionalni sportski novinar, te urednik, publicist i sportski djelatnik. Nakon završene osnovne škole u Zadru i gimnazije u Splitu, upisao je studij strojarstva na Tehničkom fakultetu u Zagrebu s namjerom da život posveti moru i brodovima radeći kao pomorac. No, još za gimnazijskih dana počeo se aktivno baviti sportom – najprije plivanjem i vaterpolom u splitskom klubu Balun, po dolasku u Zagreb atletikom i gimnastikom u HAŠK-u, a povremeno je igrao nogomet za NK Croatia iz Podsuseda. Istovremeno se razvijao i njegov interes za sportsko novinarstvo tako da se već 1923. javlja kao dopisnik splitskog Novoga doba, a nakon dolaska u Zagreb postaje najprije sportskim novinarom (1926.), potom urednikom, pa glavnim i odgovornim urednikom u Novostima, na kojoj se dužnosti zatekao 1941. g. na samom početku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. U međuvremenu je postao članom Jugoslavenskog olimpijskog odbora (1928.) te izvještavao s olimpijskih igara u Amsterdamu 1928. i Berlinu 1936. g., a kada se u Zagrebu počeo emitirati radijski program, bio je među njegovim prvim suradnicima, počevši od prijenosa veslačkog prvenstva na Savi 1929. g. Međutim, po utemeljenju NDH u travnju 1941. otpušten je iz uredništva Novosti zajedno s tridesetoricom svojih kolega, nakon čega više od godine dana ostaje bez zaposlenja a njegova četveročlana obitelj bez stalnih prihoda za život. U kolovozu 1941. g. prvi puta je uhapšen zajedno sa suprugom Marom (rođ. Gavrančić) – po svemu sudeći upravo zbog njezine (roditeljske) obitelji čiji su muški članovi (stric Zvonimir te otac Oton i brat Milivoj – inače ugledni zagrebački odvjetnici) baš u to isto vrijeme također bili podvrgnuti istragama u ustaškom zatočeništvu. Početkom rujna 1942. g. ipak uspijeva dobiti posao prevoditelja za talijanski, njemački i francuski jezik u izdavačkoj kući Europa, na kojem ostaje (uz povremene kratkotrajne boravke u ustaškim zatvorima) do konačnog uhićenja od strane njemačke policije (7. studenoga) 1943., te deportacije u KL Mauthausen (u siječnju) 1944. g. Nakon oslobođenja i povratka iz logora bio je nastavnik Više škole za fiskulturu u Zagrebu (od studenoga 1945. - 1948. g.), jedno vrijeme i u funkciji zamjenika njezina dekana, a potom radi kao urednik Narodnog sporta, te urednik sportskih emisija na Radio Zagrebu (od 1952.) i Televiziji Zagreb (od 1957.). Istovremeno se intenzivno bavi popularizacijom sporta – posebice organizacijom radničkih sportskih igara i razvojem masovne fizičke kulture - za što je primio mnogobrojna domaća i strana priznanja. S obzirom na svoju radnu biografiju, bogato sportsko iskustvo i raznovrsne interese, sudjelovao je u utemeljenju i izradi Enciklopedije fizičke kulture (1964.–1972.) koja je objavljena u izdanju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Ostavština Hrvoja Macanovića u Hrvatskom povijesnom muzeju sastoji se od 2 skupine dokumenata: Prvu i opsežniju (u opsegu od 8 kutija ili otprilike 880 predmeta) čine autentični i originalni primjerci službenih izvještaja o zatočenicima KL Mauthausen s područja bivše Jugoslavije, nastali u periodu od 1944.-1945. g., koje je H. Macanović – u funkciji predsjednika Narodnog odbora jugoslavenskih političkih zatočenika KLM Ebensee i člana Međunarodnog komiteta političkih zatočenika za Gornju Austriju - osobno dopremio iz Austrije nakon raspuštanja logora 6. svibnja 1945., te ustupio bivšem Muzeju revolucije naroda Hrvatske (MRNH) 1965. g. Druga, manja skupina dokumenata predstavljena je ovdje i sastoji se od 85 primjeraka pretežno osobnog ili privatnog karaktera nastalih u periodu od 1945.-1975. g. u kojima su zabilježena sjećanja preživjelih logoraša na zatočeništvo u KLM-u, kao i njihove međusobne poslijeratne veze, a koje je bivši MRNH otkupio (15.09.) 1988. g. od Hrvojeva sina Milovana Macanovića. On je istovremeno Hrvatskom športskom muzeju ustupio očevu sportsku ostavštinu u opsegu od 17 d/m arhivskog gradiva - koja se tamo čuva kao Osobni fond 508. Macanović, Hrvoje - Novinarstvo, sportska djelatnost: plivanje, radnički sport, turizam i rekreacija. Fundusu Hrvatskog športskog muzeja pripada, također, ovdje predstavljeni fotografski portret Hrvoja Macanovića iz 1937. g. koji nam je ustupljen za potrebe web-izložbe ljubaznošću mr. sc. Đurđice Bojanić, na čemu joj ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.

(Izvori i literatura: HŠPM - Osobni fond 508. Macanović, Hrvoje; Leksikon radija i televije; Hrvatska enciklopedija; Proleksis enciklopedija; Pregled arhivskih fondova i zbirki RH, 1/2006. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 1201.)