Držislav Švob

Povezani zvučni zapisi

(Karlovac, 05.05.1907. – Lepoglava, 04.1945.)

završio je studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1926. -1930.) te doktorirao 1933. g. na temu Komes Domald. Odmah po završetku studija zaposlio se kao kustos u Hrvatskom narodnome muzeju, a 1943. g. postao upraviteljem jednog njegovog bivšeg odjela - Hrvatskog državnog povijesnog muzeja - te izvanrednim profesorom na Katedri za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Uz proučavanje hrvatskog ranog srednjovjekovlja, u to se vrijeme također bavio bugarskom i srpskom poviješću. No, već u travnju 1943. g. uhićen je zbog sumnje da pomaže partizanski pokret te optužen za zločin protiv države. Iako mu je na osnovi toga ustaški Prijeki sud u Zagrebu prvotno izrekao najtežu - smrtnu kaznu, naknadno ju je ublažio na doživotnu robiju. Od tada pa sve do nasilne smrti u zatvoru na samom kraju rata (u travnju 1945.), tamnovao je u Lepoglavi unatoč (neuspješnom) pokušaju grupe kolega i poznanika - renomiranih hrvatskih znanstvenika i umjetnika te uglednih kulturnih i javnih djelatnika - da zajedničkom peticijom od ustaških vlasti isposluju njegovo oslobođenje. (Hrvatska enciklopedija)

Numismatika - Vjesnik Numismatičkog društva u Zagrebu - Godište 1933.
Numismatičko društvo u Zagrebu (izdavač), urednik Benko Horvat, Zaklada tiskare Narodnih novina (tisak); Zagreb, 12.1933. g.
papir; tisak, klamanje; 31 x 23,5 cm, o 47 str.
HPM-102119

Na poleđini prednjih korica Vjesnika Numizmatičkog društva u Zagrebu iz 1933. g. naveden je Sadržaj toga broja časopisa, nakon čega slijedi dvojezični Predgovor - Vorvort uredništva (na hrvatskom i njemačkom jeziku) te sljedeći znanstveni članci: Nepoznat denar cara Trajana sa natpisom ARAB INO. (Benko Horvat); Još jedna dosad nepoznata dubrovačka minca iz XV. vijeka (Milan Rešetar); Nalaz rimskih republikanskih i Augustovih denara iz Ribnika (Josip Klemenc); Četiri unikata iz moje zbirke bosanskih novaca (Alfred Makanec); Dosad nepoznat brončan medaljon cara Dioklecijana i Maksimijana Herkulija (Benko Horvat); Nepoznat solidus Konstancija II sa natpisom GOTHIA (Jozo Petrović); Novac tesalskog sevastokrata Stefana Gavrilopula Melisina pripisan dosad srpskom kralju Stefanu Radoslavu (Držislav Švob); Novci grada Iasosa u Kariju sa publikacijom jednog novog novčanog tipa (Benko Horvat); O imenu Brskovo u Srbiji (Antun Mayer); Sveslavenska izložba medalja u Lavovu (Ivo Uzorinac). Na kraju se nalaze rubrike: Miscellanea, Personalia, Društvene vijesti i Nekrolozi, te 3 lista (kunst-druck) papira s crno-bijelim ilustracijama objavljenih članaka. (Časopis je pronađen u dokumentarnoj ostavštini D. Švoba, vjerojatno kao autorski primjerak za objavljeni tekst.)