Marija (Emilija) Baj

Povezani zvučni zapisi

(Karlovac, 24.08.1905.- Zagreb, 23.12.1988.)

starija je (i jedina) sestra Dragutina Baja. Nakon završenih 6 razreda Više i opće djevojačke pučke škole u Karlovcu, te obuke iz glasovira u Gradskom glazbenom zavodu (1918.), Marija E. Baj nastavlja školovanje (od 3.-8. razreda) na Velikoj realnoj gimnaziji u Karlovcu gdje je 1924. g. položila ispit zrelosti (viši tečajni ispit). Potom je pohađala  Mudroslovni fakultet u Zagrebu (1924.-1928.). Kao diplomirana studentica filozofije te kandidatkinja srednjoškolskog učiteljstva položila je državni (stručni) učiteljski ispit iz geografije i prirodopisa 1929. g. i time stekla pravo da ove predmete podučava u svim srednjim školama Kraljevine SHS/Jugoslavije. U skladu s tim se i počela razvijati njezina profesionalna karijera: 1930. g. postavljena je za suplenta Drž. niže realne gimnazije u Daruvaru, no vrlo brzo je dobila privremenu dužnost u Državnoj učiteljskoj školi u Pakracu, potom u Drž. realnoj gimnaziji u Koprivnici i konačno u Bjelovaru, gdje je u statusu profesorice (stečenom 1933.) dočekala i početak Drugog svjetskog rata. Ubrzo po uspostavi NDH dobila je premještaj u zagrebačku Prvu žensku realnu gimnaziju, u kojoj ostaje zaposlena do kraja rata. Nakon rata, a posebno u periodu od jeseni 1945. do jeseni 1951. g. opet često mijenja mjesta službovanja, pa iz Zagreba najprije odlazi u Senj, a potom u Vinkovce te u Ogulin.