Marija Markuš (Baj)

Povezani zvučni zapisi

(Zagreb, 05.03.1906.- Zagreb, 24.12.1984.)

kći željezničarskog činovnika iz Zagreba, Vjekoslava Markuš-Hudjaka i Josipe (Jozefine/ Jelisave) Tomke – osnovnu je školu započela u Bjelovaru, a nastavila u Sušaku, gdje je završila (prvih) 6 razreda Više djevojačke škole. Od 1919.-1921. g. na Zemaljskoj višoj djevojačkoj školi u Zagrebu (tijekom 7. razreda) polazi trgovačko-industrijski, a potom (tijekom 8. razreda) kućanski smjer, te nakon toga (od 1921.-1923. g.) završava još i Kr. zemaljsku dvorazrednu trgovačku školu. Početkom 1925. g. primljena je za pripravnicu u ured zagrebačke pošte i telegrafa, a tri godine kasnije (1928.) dobiva ondje stalan posao, te punih 18 godina (sve do umirovljenja) radi kao poštanska činovnica. Umirovljena je za vrijeme NDH, (20. srpnja) 1943. g. – ubrzo nakon udaje za Dragutina Baja (sredinom 1942.) Prije udaje, u slobodno se vrijeme iz hobija bavila pjevanjem, što potvrđuje zapis u monografiji Proljetna jedra - Glazbeno društvo intelektualaca u prvoj dekadi svoga opstanka iz 1930. g. - koji je navodi kao članicu (I. sopran) zbora Matice GDI-ja.