Obitelj Baj

Ostavština obitelji Baj indikativna je zbog svoga opsega, sadržajne raznolikosti i širine, kao i zbog činjenice da obuhvaća vremenski raspon od stotinu godina: sastoji se od 316 predmeta datiranih od 1877.-1978. Pojedinačnim osobnim dokumentima koji su pripadali starijim članovima obitelji (Angelu i Milku/Emiliju Baju) ona prvenstveno daje uvid u obiteljsko porijeklo i genealoške veze, ali istovremeno predstavlja logičan uvod u različite aspekte općeg društvenog života tijekom (kratkog) 20. stoljeća. Pritom najopsežniji dio obiteljske arhive obuhvaća službenu dokumentaciju Dragutina Baja, njegove sestre Marije Emilije i supruge Marije Markuš – pretežno o školovanju, profesionalnom radu i materijalnim primanjima, služenju vojnog roka i zdravstvenoj zaštiti, razonodi, slobodnim aktivnostima i dokolici - i to u periodu od početka 1920-ih do kraja 1950-ih godina.

Dokumentacija je stigla u fundus Hrvatskog povijesnog muzeja darovnicom Aleksandra Benaka (01.07.) 1994. g.