Terezija Zamejn (Javoršek)

(Zagreb, 12.10.1895.- Zagreb, 25.02.1983.)

jedina je kći Josipa Zamejna i Terezije Zakošek (iz Zagreba), a od (18.04.) 1927. g. supruga Franje Javoršeka. Iako nema podataka o njezinom školovanju, dok su oni o radnom statusu jako oskudni – sačuvana obiteljska arhiva ipak može posvjedočiti da je Terezija Zamejn prije udaje neko vrijeme radila kao blagajnica u Vodicama (1924. g.), a već nekoliko godina kasnije (1927.) ima posao činovnice na željeznici u Zagrebu. U svojoj je ranijoj mladosti (tijekom kolovoza 1926. g.) ljetovala u Švicarskoj, a u zreloj dobi (također samostalno) boravi u Banji Koviljači (u kolovozu 1936. g.) – što upućuje na mogući zaključak da je u to vrijeme bila podvrgnuta određenim liječničkim terapijama.