Vesna Javoršek

(Zagreb, 04.06.1928.- Zagreb, 26.12.2014.)

bila je jedina kći Franje Javoršeka i Terezije (Zamejn). U rodnom Zagrebu završila je 4 razreda osnovne škole (1939.) i 6 razreda (III. ženske realne) gimnazije (1945.), te 2 razreda srednje glazbene škole (1948.). Iz obiteljske se korespondencije, osim toga, može zaključiti da je (1949. g.) studirala farmaciju.

Godišnja svjedodžba (Javoršek Vesna)/ Svjedodžba (2. polugodišta) šestog razreda
Treća ženska realna gimnazija u Zagrebu (izdavač) – potpisnici: dr. Josip Mašek (direktor) i
Jelka Radić (razrednica), Hrvatska nakladna tiskara u Zagrebu (tisak obrasca)
Zagreb, 22.08.1945. g.
papir, biljeg; tisak, rukopis, strojopis, pečaćenje, lijepljenje; 34 x 21,5 cm, o 2 str. (svjedodžba)/ 9,6 x 13,6 cm & 10,5 x 17 cm , o 2 lista (potvrde)
HPM/MRNH-T-11723/10

Godišnja svjedodžba (br. 24) - sadrži pregled ocjena iz 8 nastavnih predmeta koje je pohađala učenica VI. razrda Treće ženske realne gimnazije u Zagrebu, Vesna Javoršek, tijekom drugog polugodišta šk. god. 1944./45. – Hrvatski ili srpski jezik, Latinski jezik, Povijest, Zemljopis, Prirodopis, Matematika, Higijena, Crtanje - te postigla vrlo dobar (6 predmeta) i odličan uspjeh (3 predmeta); podaci su ovjereni otiskom pečata škole, vlastoručnim potpisima v.d. direktora (dr. Josipa Mašeka) i razrednce (Jelke Radić) tebiljegom u vrijednosti od 20 dinara; na poleđini dokumenta ispisane su službene izjave razrednice J. Radić da je svjedodžba valjana i bez ocjena iz pjevanja i tjelesnog odgoja, te da je učinica upisana u VII. b razred škol. god. 1945./46.
Svjedodžbi je priložena (rukom pisana) potvrda o uplati 120 kuna koju je izvršila Vesna Javoršek dne 20.09.1944. za kupnju tiskanica, kao i Potvrda (ispisana pisaćim strojem) da je V. Javoršek (učenica VII. razreda) dne 05.10.1945. uplatila doprinos od 100 dinara za popravak škole.