Obitelj Javoršek

Dokumentarnu ostavštinu obitelji Javoršek čini ukupno 84 predmeta od kojih je 69 nastalo u periodu od 1905.-1949. g., a HPM-u ih je darovala Vesna Javoršek (25.07.)1990. Kronološki najstariji dio ove obiteljske arhive pritom čini osobna dokumentacija Franje Javoršeka, zajedno s njegovim ratnim „dnevnikom“ pisanim slovenskim jezikom od 1917.-1919. g., kao i nekoliko dokumenata njegove supruge Terezije Zamejn; zbog toga on posredno ilustrira posljednje mjesece života, a potom i raspad Austro-Ugarske Monarhije sa stajališta pojedinačnih sudbina i osobnih doživljaja vojnika poražene strane u Prvom svjetskom ratu. Ovu temu sadržajno nadopunjava skupina od 15 dokumenata znatno kasnije datacije (koju je HPM po svemu sudeći naslijedio od MRNH preko ostavštine Antuna Jušića) jer ilustrira djelovanje Franje Javoršeka početkom 1980-ih godina u okviru Udruženja dobrovoljaca SR Hrvatske za oslobođenje i ujedinjenje jugoslavenskih naroda u ratovima 1912.-1918. godine. Naime, ta je organizacije nastojala povezati doprinos učesnika Prvog svjetskog rata s kasnijim revolucionarnim preobražajima društva, te na taj način postići i za njih isto pravo na određene povlastice koje su tijekom socijalističkog perioda uživali borci NOR-a.

Drugi dio ostavštine – sastavljen od korespondencije između članova obitelji vođene (na 24 razglednice) tijekom međuratnog perioda, a zaključno do 1949. g. - prije svega daje pregled tadašnjih, pretežno domaćih turističkih središta s područja hrvatskog Jadrana, te kontinentalnih i planinskih krajeva Jugoslavije, kao i nekih inozemnih zimovališta, ili centara zdravstvenog turizma. Treću cjelinu predstavljaju školske svjedodžbe Vesne Javoršek - kćeri Terezije i Franje – ilustrirajući česte (formalne i sadržajne) promjene školske dokumentacije sredinom 20. st., koja je u kratkom intervalu od samo 10-ak godina (1938.-1948.) bila kreirana pod utjecajem različitih državnih sistema i administrativnih stilova.